+420 737 921 293
info@aproxy.cz

Kalendář aktivit.

Aproxy / Kalendář aktivit

Všechny vzdělávací programy se hradí v den jeho konání, a to na základě daňového dokladu, vystaveného na platbu hotově nebo převodem.
Při zaslání přihlášky prosíme o zprávu, jakým způsobem platba proběhne.

Děkujeme,
APROXY, s.r.o.


Vzdělávací aktivity - jaro 2017

Datum Čas Název Lektor Poznámka Pozvánka / přihláška
Únor
28.2.2017 12 - 16h Školní zralost Mgr. Karin Konečná akreditace MŠMT Ke stažení
Březen
1.3.2017 9 - 15.30h Asertivní komunikace/Přiměřené sebeprosazení / Techniky zvládání manipulace   Mgr. Zuzana Netočná akreditace MPSV Ke stažení
2.3.2017 9 - 14h Využití psychodiagnostiky nejen pro manažery a Správná volba uchazeče ve výběrovém řízení Mgr. Konečná
Bc. Daďa
prostory KHK ZL kraje Přihláška na www.khkzk.cz
14.3.2017 9 - 14h Vliv systému a jeho skrytá pravidla -
pro firemní TOP management
Mgr. Karin Konečná firemní workshop Ke stažení
15.3.2017 9 - 15.30h Efektivní komunikace s klienty a Agresivní klienti v zařízení sociálních služeb Mgr. Zuzana Netočná akreditace MPSV Ke stažení
29.3.2017 9 - 15.30h Dítě s posttramatickou stresovou poruchou (PTSD) Mgr. Zuzana Netočná akreditace MPSV Ke stažení
Duben
5.4.2017 9 - 15.30h Agresivita a poruchy chování u osob
s ment. postižením a Efektivní komunikace s nimi
Mgr. Zuzana Netočná akreditace MPSV Ke stažení
6.4.2017 9 - 15h Jak na úspěšnou prezentaci - "Umění prezentace" Mgr. Jitka Doležalová firmy+veřejnost Ke stažení
12.4.2017 9 - 14h Vliv systému a jeho skrytá pravidla - pro firemní management Mgr. Karin Konečná firmy Ke stažení
19.4.2017 9 - 15.30h Agresivita a poruchy chování u dětí - aneb JAK navázat podpůrný kontakt
s dítětem
Mgr. Zuzana Netočná akreditace MPSV
i MŠMT
Ke stažení
26.4.2017 12 - 17h Prevence vyhoření a psychohygiena v práci pedagoga + Relaxační techniky
a práce s tělem
Mgr. Zuzana Netočná akreditace MŠMT Ke stažení
Květen
3.5.2017 9 - 15.30h Problematika zanedbávaného dítěte a Syndrom CSA a CAN Mgr. Zuzana Netočná akreditace MPSV
i MŠMT
Ke stažení
4.5.2017 16 - 19h Komunikace s dítětem s psychosomatickými obtížemi Mgr. Zuzana Netočná veřejnost Ke stažení
16.5.2017 12 - 16h Kresba jako nástroj poznání dítěte (také pro veřejnost) Mgr. Karin Konečná akreditace MŠMT Ke stažení
17.5.2017 9 - 15.30h Prevence syndromu vyhoření s využitím relaxačních technik a práce s tělem Mgr. Zuzana Netočná akreditace MPSV
i MŠMT
Ke stažení
18.5.2017 9 - 15h Být pánem svého času - "Time management" Mgr. Jitka Doležalová firmy+veřejnost Ke stažení
24.5.2017 12 - 17h Agresivita a Poruchy chování u dětí - aneb JAK navázat podpůrný kontakt s dítětem Mgr. Zuzana Netočná akreditace MŠMT a MPSV Ke stažení
30.5.2017 9 - 14h "Psychohygiena" v práci manažera Mgr. Karin Konečná prostory KHK ZL kraje Přihláška na www.khkzk.cz
31.5.2017 9 - 15.30h Sociální práce s mladistvými užívajícími návykové látky, možnosti vedení motivačních rozhovorů Mgr.Kopečková/Mgr.Krajčová MPSV
i MŠMT
Ke stažení
Červen
1.6.2017 9 - 15.30h Facilitační dovednosti sociálních pracovníků OSPOD - I.
(16h seminář - pokračování 09/2017)
Mgr.Konečná/Mgr.Netočná akreditace MPSV Ke stažení
6.6.2017 12 - 16h Kresba jako nástroj poznání dítěte (také pro veřejnost) Mgr. Karin Konečná akreditace MŠMT Ke stažení
7.6.2017 9 - 15.30h Včasná detekce „ohroženého dítěte“, podpora dialogu zaměstnanců OSPOD a pedagogů Mgr. Zuzana Netočná akreditace MŠMT Ke stažení
8.6.2017 16 - 19h Aktivní naslouchání a zpětná vazba Mgr. Jitka Doležalová firmy+veřejnost Ke stažení
12.6.2017 9 - 15.30h Identita dítěte v NRP (hledání „kořenů“) a jeho problematická vývojová období Mgr. Zuzana Netočná akreditace MŠMT Ke stažení
21.6.2017 9 - 14h "Manažerské konstelace" - Vliv systému a jeho skrytá pravidla Mgr. Karin Konečná prostory KHK ZL kraje Přihláška na www.khkzk.cz
Září
září-říjen 2017   Problematika předběžných opatření, jejich prodlužování a výkon, znalecké posudky ve sporech o nezletilé JUDr. Eva Bučková akreditace MPSV  

 

Naše reference

2 Kalendář aktivit
3 Kalendář aktivit
41 Kalendář aktivit
51 Kalendář aktivit
6 Kalendář aktivit
Back to Top